English

Hakkımızda

 

Hizmetlerimiz

 

Eğitim

 

Referanslar

 

Makaleler & Haberler

 

Kolay Bilgi

 

Linkler

 

İletişim

Ana Sayfa > Hizmetlerimiz > Tasarım Tescil

ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR?

Endüstriyel tasarımların tescil ve korumasını düzenleyen 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname endüstriyel tasarımı şu şekilde tanımlamaktadır.

"Tasarım", bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü, ifade eder.

"Ürün", bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere,endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimlerini, grafik semboller ve tipografik karakterleri,

Şu halde kanun tarafından ürün olarak tanımlanabilen maddi her türlü nesne üzerinde görsel anlamda ortaya konulan değişiklik ve yaratımlar endüstriyel tasarım olarak kabul edilip korunabilir.

Endüstriyel tasarım korumasında ürünün işlevi dikkate alınmaz. Aynı işleve sahip ürünler üzerinde görsel anlamda yapılan değişikliklerin endüstriyel tasarım olarak tescili mümkündür. Örneğin ayakkabı binlerce yıldan beri insanlar tarafından değişik adlar altında da olsa kullanılmaktadır. Endüstriyel tasarım tescili ile korunan ayağa koruyucu bir giysi giydirme fikri değil, ayağa giyilen nesnenin özgün şeklinin korunmasıdır. Yine bir mobilya tasarımında korunan fikrin kendisi değil, nesne üzerinde yapılan özgün değişikliktir. Yine bir kumaş üzerinde yer alan bir gül figürü, kumaş üzerine konulan herhangi bir gül şekli fikrini değil, bizzat tasarımcı tarafından tasarlanan özgün şekli koruma amacı taşımaktadır. Farklı şekilde tasarlanmış ve koruma altına alınmış yüzlerce gül tasarımı söz konusu olabilir. Fikirlerin endüstriyel tasarım yoluyla korunması söz konusu değildir. Endüstriyel tasarımdan söz etmek için mutlaka somut, beş duyuyla ve özellikle gözle algılanabilen bir görsel unsurun bulunması şarttır.

 
Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen bizimle temasa geçiniz.
   

2005 © Lokum Lokum